ผลการแข่งขัน Sporting Clay ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2554 Print

 

ผลการแข่งขัน Bangkok Sporting Clay ครั้งที่  2 ประจำปี 2554 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554

ผลการแข่งขัน Bangkok Sporting Clay ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 12-13 มีนาคม 2554