ผลการแข่งขัน Bangkok Sporting Clay ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 Print

spcl 1