เชิญเยาวชนสมัครอบรมกีฬายิงเป้าบิน ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 Print

เรียนท่านสมาชิกฯ และ น้องๆ เยาวชนทีสนใจ 

ทางสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย จะเปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

เข้าร่วมอบรมกีฬายิงเป้าบินสำหรับเยาวชน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ในวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556  

ติดต่อ คุณเพ็ชรัตน์ (พี่เพ็ช) และ คุณนภาพร (พี่นุ้ย) โทร. 0 2319 0313

สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

alt

ดาวน์โหลดใบสมัคร