อบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2557 Print

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

alt

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมกีฬายิงเป้าบิน ระหว่างวันที่ 7- 10 เมษายน 2557

วันที่ 7 -8 เมษายน 2557 :

บรรยาย และ ฝึกสอนโดย โค้ช นิธิ มโนมัยวิบูลย์ และ โค้ช คิม ชาง เนียน

วันที่ 9-10 เมษายน 2557 :

บรรยาย และ ฝึกสอนโดยโค้ช อธิก กิจเจริญ 

ภาพบรรยากาศ

alt alt  alt alt  

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt