สมาคมฯ และ นายกสมาคมฯ มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 Print

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย โดย นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมฯ 

ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกส์ ครั้งที่ 28  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

alt

alt

alt

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558

นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมฯ ได้มอบเงินรางวัลส่วนตัวให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

alt

alt