คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พิมพ์

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
 
รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวาปี ภิรมย์ภักดี
ดร. ณัฐ อินทรปาณ
 
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ต.อ.โกศล ลิมปิชาติ
นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:04 น.