Judges & Referees Course in Bangkok, THAILAND 2014 พิมพ์

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (Skeet & Trap Shooting Association of Thailand)

alt

ได้จัด อบรมกรรมการตัดสินกีฬายิงเป้าบิน (Judges & Referees Course in Bangkok, THAILAND 2014)

 ระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามยิงเป้าบินหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯ ได้เชิญ 

Mr. Medhat Wahdan รองประธานสหพันธ์ยิงปืนโลกมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศต่างๆ ร่วมทั้งสมาชิกของสมาคมฯ 

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt