เชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไปสมัครอบรมยิงเป้าบิน ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย. 2558 พิมพ์

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

เชิญ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจกีฬายิงเป้าบินเข้า

"อบรมกีฬายิงเป้าบิน" 

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558

ค่าสมัคร 2,000 บาท

คลิก Downloand ใบสมัคร

alt