นักกีฬายิงเป้าบินคว้า 2 ทอง, 1 ทองแดง (กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28) พิมพ์

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

ตามที่ สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬายิงเป้าบินตัวแทนทีมชาติไปเข้าร่วมการแข่งขัน  

"กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 (28th Sea Games 2015)" ณ ประเทศสิงคโปร์

(การแข่งขัน กีฬายิงเป้าบิน ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558)

ผลการแข่งขันยิงเป้าบิน

ชื่อ-สกุล (Name)

ประเภท (Event) แข่งขัน (Date) ผลการแข่งขัน (Result)

alt

นายจิรนันท์ หทัยชูเเกียรติ

Skeet Men 8-9/06/2015

เหรียญทองบุคคล

คะแนน 115/125

(25, 23, 23, 22, 22)

Semi = 11, Gold Medal = 13

เหรียญทองทีม

คะแนน 342

 

alt

นายธนภัทร จังพานิช

Skeet Men 8-9/06/2015

อันดับที่ 4

คะแนน 116/125

(24, 22, 24, 24, 22)

Semi = 10, Bronze Medal = 11

หรียญทองทีม

คะแนน 342

 

alt

นายปิติภูมิ ภาษี

Skeet Men

8-9/06/2015

เหรียญทองแดงบุคคล

คะแนน 111/125

(24, 22, 20, 24, 21)

Semi = 9, Bronze Medal = 14

เหรียญทองทีม

คะแนน 342

alt

นายเศวต เศรษฐาภรณ์

Trap Men 11-12/6/2015

อันดับที่ 6

จากคะแนน

112+2/125

Semi = 10

(21, 23, 23, 23, 22)

 

alt

นายยอดชาย ผจญยุทธ

Trap Men 11-12/6/2015

อันดับที่ 13

จากคะแนน

103/125

(20, 24, 20, 19, 20)

 

alt

นายกฤษฐิพงษ์ คำเกษม

Trap  Men 11-11/6/2015

อันดับที่ 12

จากคะแนน

106/125

(21, 23, 21, 24, 17)

 

o