Saturday, July 13, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
Home News ประกาศแข่งขันคัดตัว "นักกีฬายิงเป้าบิน" ประจำปี 2559
ประกาศแข่งขันคัดตัว "นักกีฬายิงเป้าบิน" ประจำปี 2559 PDF Print E-mail

alt

เกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนทีมชาติไทย ประจำปี พศ.๒๕๕๙

*นักกีฬาฯ*ในที่นี้หมายถึง นักกีฬาที่ลงแข่งขันฯคัดเลือกตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ประจำปี พศ. ๒๕๕๙

*สมาคมฯ*ในที่นี้หมายถึง  สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

๑. นักกีฬาที่ต้องการทำการคัดเลือกตัวฯ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเท่านั้น  

๒. นักกีฬาที่ต้องการทำการคัดเลือกตัวฯ ต้องทราบกฎ-ระเบียบ ในการแข่งขัน ตามกฎของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ (ISSF)  และปฏิบัติตามกฏฯอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นการรบกวนนักกีฬาท่านอื่นๆ ขณะทำการแข่งขันทดสอบฯ  หากนักกีฬาท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฏหรือจงใจฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธิ์มิให้ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกต่อไป

๓. นักกีฬาจะต้องยอมรับในการตัดสินอันเป็นเด็ดขาดของกรรมการตัดสินในสนาม และนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสมาคมฯ จะต้องยอมรับเงื่อนไขในการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในการสนับสนุนและส่งแข่งขันในรายการต่างๆ

๔. นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องลงนามในหนังสือเอกสารสัญญา ที่ต้องให้ไว้กับสมาคมฯ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือกตัวนักกีฬาฯ

๑. กำหนดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทละ ๓ คน โดยจัดอันดับนักกีฬาตามคะแนนรวมรอบคัดเลือกของแต่ละประเภท  (ไม่มีการยิงรอบไฟนอล)

๒.การจัดส่งนักกีฬาฯเข้าร่วมการแข่งขัน จะพิจารณาจากอันดับและผลคะแนน รวมถึงศักยภาพของนักกีฬาฯให้เหมาะกับรายการแข่งขันต่างๆ โดยคณะกรรมการสมาคมฯจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

๓. นักกีฬาทำการลงคัดเลือกตัวได้คนละ ๑ ประเภทเท่านั้น

๔. การคัดตัวนักกีฬาฯนี้ ถือเป็นการเก็บคะแนนและจัดอันดับในแต่ละครั้งที่กำหนด เพื่อสะสมไว้พิจารณาเพิ่มเติมในการส่งแข่งขันฯ

เกณฑ์การตัดสินคะแนนในการทดสอบคัดตัว

- ใช้กฎของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ (International Shooting Sport Federation)ปี คศ.๒๐๑๓-๒๐๑๖  มาปฏิบัติ

- ผลการตัดสินของกรรมการตัดสินในสนาม ถือเป็นที่สิ้นสุด (ตามกฏของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ)

- เมื่อสิ้นสุดการยิงทุกชุดครบแล้ว (ในการคัดตัวแต่ละครั้ง) หากนักกีฬามีคะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินจัดอันดับโดยการ Shoot offหลังจากจบการแข่งขันฯ ภายในเวลาไม่เกิน ครึ่งชั่วโมง

 

1. ผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 (วันที่่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)  

alt

2. ผลการทดสอบ ครั้งที่ 2 (วันที่ 12-13 มีนาคม 2559)

alt   

3. ผลการทดสอบ ครั้งที่ 3 (วันที่ 9-10 เมษายน 2559)

 alt

 

Calendar of Events

There are no events at this time
tot1

 

.

Skeet & Trap Shooting Assoctiation of Thailand

286 Ramkhamhaeng Rd., Huamaak, Bangkapi,
Bangkok 10240, Thailand
Tel. 662-3691935, 622-3190313 Fax.662-3190312