Saturday, July 13, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
ดับเบิ้ลแทรป PDF พิมพ์ อีเมล

 

การยิงเป้าบินประเภทดับเบิ้ลแทรปเป็นการยิงเป้าบินที่ต้องยิงเป้า 2 เป้าพร้อมกัน โดยในการยิงแต่ละครั้ง เป้าทั้งสองจะถูกปล่อยออกจากช่องปล่อยเป้าซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของสเตชั่นยิงที่สาม โดยมีระยะห่างระหว่างช่องปล่อยเป้าและแนวสเตชั่นยิงที่สาม 15 เมตรสเตชั่นยิงจะมีทั้งหมด 5 สเตชั่น เรียงตามลำดับในแนวเดียวกัน เป้าที่ปล่อยนั้นจะมีด้วยกัน 3 โปรแกรม คือ คู่ซ้ายและตรง( Program A),คู่ตรงและขวา( Program B) และคู่ซ้ายและขวา( Program C) โดยเครื่องจะสุ่มเลือกโปรแกรมเป้าปล่อยออกมาครั้งละ 1 โปรแกรม นักกีฬาจะได้ยิงครบทุกโปรแกรมใน 1 รอบยิงเหมือนๆ กัน( 15คู่ต่อหนึ่งรอบยิง)

ในการยิงแต่ละชุดนั้นนักกีฬาจะเริ่มยิงที่สเตชั่นยิงที่ 1 และเวียนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยิงสเตชั่นที่ 2,3,4,5 แล้ววนมาเริ่มที่สเตชั่นยิง 1 ใหม่อีกครั้ง จนครบทั้ง 15คู่ (30เป้า) เป้าแต่ละเป้าจะใช้กระสุนเพียงนัดเดียว และไม่สามารถยิงซ้ำได้

 

DoubleTrap

 

กติกาการยิงเป้าบินประเภทดับเบิ้ลแทรปชาย (DOUBLE TRAP MEN) 

จะมีลักษณะการยิงคล้ายกับการยิง TRAP ทุกอย่าง โดยมีข้อแตกต่างดังนี้

  1. ใน 1 รอบยิง จะมีเป้าทั้งหมด 30 เป้า (15 คู่)
  2. ใช้กระสุนยิงเป้าละ 1 นัด ซึ่งเป้าจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกัน 2 ตัว และไม่สามารถยิงซ้ำเป้าละ 2 นัดได้
  3. นักกีฬาจะยิงคนละ 5 รอบยิง หรือ 150 นัด
  4. ผู้มีคะแนนรวมรอบคัดเลือกทั้ง 5รอบยิงสูงสุดตั้งแต่ อันดับ 1ถึง 6จะได้เข้าไปยิงในรอบ Semifinal และ Medal Match ซึ่งจะยิงอีกคนละ 30เป้า(15คู่) ( รอบ Semifinal ยิงด้วยกันทั้ง 6คน ส่วน Medal Match จะจับคู่ยิงโดยยิงบนสเตชั่นที่ 2,3,4เท่านั้นจนครบคนละ 30เป้า (15 คู่)  ซึ่งในรอบชิงฯทั้งสองรอบจะไม่นำคะแนนในรอบคัดเลือกมารวมกับรอบนี้
  5. รอบ Semifinal นักกีฬาทั้งหกคนที่เข้ารอบชิงฯนี้ ผู้ที่ได้อันดับที่ 5 และ 6 จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแข่งในรอบ Medal Match (ชิงเหรียญ)
  6. รอบ Medal Match ผู้ที่ได้อันดับ 1,2 จะเข้าไปชิงเหรียญทอง (Gold Medal Match) และผู้ได้อันดับ 3,4 จะเข้าไปแข่งชิงเหรียญทองแดง (Bronze Medal Match)
  7. ประเภทบุคคล ผู้ที่ชนะในรอบ Gold Medal Match เป็นผู้ชนะเลิศ คู่ชิงรอบนี้ก็จะได้อันดับสอง ส่วนอันดับสาม ก็จะเป็นคู่เข้าชิงฯรอบ Bronze Medal Match ใครชนะรอบนี้ก็จะได้อันดับสามไป
  8. ประเภททีม จะนับคะแนนรวมรอบคัดเลือกของนักกีฬาในทีมเฉพาะ 5 รอบยิงเท่านั้น (1 ทีมจะมีนักกีฬา 3 คน) เพื่อดูว่าทีมใดมีคะแนนรวมสูงสุด ก็จะเป็นทีมชนะเลิศ ส่วนคะแนนรองลงมาก็เป็นอันดับถัดๆไป 

กติกาการยิงเป้าบินประเภทดับเบิ้ลแทรปหญิง (DOUBLE TRAP WOMEN)

* ปฏิบัติเหมือนประเภทดับเบิ้ลแทรปชาย ยกเว้นแต่เพียงนักกีฬาดับเบิ้ลแทรปหญิง กำหนดให้ยิงรอบคัดเลือกเพียง 4รอบยิง (รวม 120เป้า) และจะไม่มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะจัดอันดับผู้ชนะจากคะแนนรวมรอบคัดเลือก 4รอบยิงรวมกันเท่านั้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:18 น.
 

ปฎิทิน กิจกรรม

There are no events at this time
tot1

 

.

สมาคม ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2369-1935 0-2319-0313
แฟกซ์ : 0-2319-0312