Saturday, July 13, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
แทรป PDF พิมพ์ อีเมล

 

ในการยิงเป้าบินประเภทแทรปนั้น นักกีฬาจะยิงเป้าบินทั้งหมด 25 เป้า(ต่อหนึ่งรอบยิง) โดยเป้าจะถูกปล่อยออกจากช่องปล่อยเป้าซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของสเตชั่นยิงแต่ละสเตชั่น (ดูภาพประกอบ) โดยมีระยะห่างระหว่างช่องปล่อยเป้าและสเตชั่นยิงของนักกีฬา 15 เมตร สเตชั่นยิงจะมีทั้งหมด 5 สเตชั่น เรียงตามลำดับในแนวเดียวกัน นักกีฬาจะตัองยิงเป้าหนึ่งเป้าจากแต่ละสเตชั่นยิงและเวียนไปจนครบ 5 สเตชั่น จากนั้นก็จะวนมาเริ่มยิงที่แท่นยิงที่ 1 ใหม่(วนตามเข็มนาฬิกา) โดยจะยิงไปจนครบ จำนวนเป้า 25 เป้า (ยกเว้นในรอบ Medal Match นักกีฬาจะเริ่มยิงจากสเตชั่นยิงที่ 2, 3 และ 4 แล้ววนยิงเพียง 15 เป้า) เป้าที่ปล่อยออกจากแต่ละช่องจะถูกดีดออกไปทั้งหมด 3 ทิศด้วยกันคือ ตรงหน้า ด้านซ้าย และด้านขวา (โดยสุ่มปล่อยเป้าตามโปรแกรมการยิง) เมื่อเข้าประจำสเตชั่นยิงแล้ว นักกีฬาสามารถประทับปืนรอพร้อมยิงแล้วจึงทำการเรียกเป้า แต่ละเป้าสามารถยิงได้ 2 นัด ไม่ว่าจะยิงเป้าแตกด้วยกระสุนนัดที่ 1 หรือ 2 ก็จะได้ 1 คะแนนเท่ากัน ส่วนในรอบชิงชนะเลิศและชู๊ตออฟ (Semifinal, Medal Match, Shoot-off) นักกีฬาสามารถบรรจุกระสุนยิงได้ 1 นัดต่อ 1 เป้าเท่านั้น

 

alt

 

กติกาการยิงเป้าบินประเภทแทรปชาย (TRAP MEN)

  1. นักกีฬา จะต้องยิงเป้า 1 เป้าจากแต่ละแท่นยิงและเวียนไปจนครบ 5 รอบ
  2. ใน 1 ชุดยิง จะมีเป้าทั้งหมด 25 เป้า
  3. ใช้กระสุนยิงเป้าละ 2 นัด สามารถยิงซ้ำได้ ถ้าถูกได้ 1 คะแนน ถ้าผิดได้ 0 คะแนน (เฉพาะในการยิงรอบคัดเลือก)
  4. นักกีฬาจะต้องยิงคนละ 5 รอบยิง (125 เป้า)
  5. ผู้มีคะแนนรวมทั้ง 5 รอบยิงสูงสุดตั้งแต่ อันดับ 1 ถึง 6 จะได้เข้าไปยิงในรอบ Semifinal และ Medal Match ซึ่งจะยิงอีกคนละ 15 เป้า ( รอบ Semifinal ยิงด้วยกันทั้ง 6 คน ส่วน Medal Match จะจับคู่ยิงโดยยิงบนสเตชั่นที่ 2,3,4เท่านั้นจนครบคนละ 15เป้า) ซึ่งในรอบชิงฯทั้งสองรอบจะไม่นำคะแนนในรอบคัดเลือกมารวมกับรอบนี้
  6. รอบ Semifinal นักกีฬาทั้งหกคนที่เข้ารอบชิงฯนี้ ผู้ที่ได้อันดับที่ 5และ 6จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแข่งในรอบ Medal Match (ชิงเหรียญ)
  7. รอบ Medal Match ผู้ที่ได้อันดับ 1,2 จะเข้าไปชิงเหรียญทอง (Gold Medal Match) และผู้ได้อันดับ 3,4จะเข้าไปแข่งชิงเหรียญทองแดง (Bronze Medal Match)            
  8. ประเภทบุคคล ผู้ที่ชนะในรอบ Gold Medal Match เป็นผู้ชนะเลิศ คู่ชิงรอบนี้ก็จะได้อันดับสอง  ส่วนอันดับสาม ก็จะเป็นคู่เข้าชิงฯรอบ Bronze Medal Match ใครชนะรอบนี้ก็จะได้อันดับสามไป   
  9. ประเภททีม จะนับคะแนนรวมรอบคัดเลือกของนักกีฬาในทีมเฉพาะ 5 รอบยิงเท่านั้น (1 ทีมจะมีนักกีฬา 3 คน)  เพื่อดูว่าทีมใดมีคะแนนรวมสูงสุด ก็จะเป็นทีมชนะเลิศ ส่วนคะแนนรองลงมาก็เป็นอันดับถัดๆไป 

 

กติกาการยิงเป้าบินประเภทแทรปหญิง (TRAP WOMEN)

* ปฏิบัติเหมือนกับแทรปชาย ยกเว้นแต่นักกีฬาแทรปหญิงถูกกำหนดให้ยิงรอบคัดเลือกเพียงคนละ 3รอบยิง (75 เป้า) เท่านั้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:20 น.
 

ปฎิทิน กิจกรรม

There are no events at this time
tot1

 

.

สมาคม ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2369-1935 0-2319-0313
แฟกซ์ : 0-2319-0312