Saturday, July 13, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
สปอร์ตติ้ง PDF พิมพ์ อีเมล

 

     การยิงสปอร์ตติ้ง หรือบางครั้งมักเรียกว่า สปอร์ตติ้งเคลย์( Sporting Clay) เป็นการยิงเป้าบินประเภทเดียวที่ไม่มีรูปแบบ กำหนดไว้เหมือนการยิงประเภทอื่นๆ เพราะว่าการยิงประเภทนี้เป็นการจัดสภาพการยิงให้มีการเลียนแบบการล่าสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น นก เป็ด กระต่าย หรือ สัตว์อื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ยิงมีความสนุกสนานในการยิงนอกเหนือไปจากการยิงเป้าบินตามกติกาสากล และยังช่วยลดการฆ่าสัตว์ได้อีกด้วย โดยในการแข่งขันแต่ละครั้งนั้น ผู้จัดจะปรับเปลี่ยนการปล่อยเป้าให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะทำให้ผู้ยิงมีความสนุกสนานและท้าทายในการยิงแต่ละครั้ง

     ในการยิงประเภทนี้ ได้รับการกำหนด กฎ-กติกา ในการแข่งขันในระดับสากล โดยมีสหพันธ์ยิงปืนสปอร์ต

ติ้งเคลย์โลกให้การรับรอง และจัดให้มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมถึงระดับโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี (สามารถเช็คข้อมูลได้ที่ www.fitasc.com) ในส่วนของสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการแข่งขันสปอรต์ติ้งเคลย์ขึ้นเป็นประจำเช่นกัน โดยจะจัดการแข่งขัน ประมาณปีละ 3 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดกรุณาติดตามได้ในหน้าเวบไซท์ข่าวสารสมาคมฯ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2011 เวลา 19:35 น.
 

ปฎิทิน กิจกรรม

There are no events at this time
tot1

 

.

สมาคม ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2369-1935 0-2319-0313
แฟกซ์ : 0-2319-0312