Sunday, August 9, 2020
EnglishThai (ภาษาไทย)
Home ข่าวสารสมาคม "คุณสืบชัย ไชยนุวัติ" นั่งนายกสมาคมยิงเป้าบินสมัย 5
"คุณสืบชัย ไชยนุวัติ" นั่งนายกสมาคมยิงเป้าบินสมัย 5 PDF พิมพ์ อีเมล

นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของสมาคมฯ ที่มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2556-2558 ที่ ห้องประชุม อาคารสมาคมยิงเป้าบิน หัวหมาก กทม. ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมมอบให้นายภัฏฏการก์ บุนนาค เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานฯ ชั่วคราวในวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และมีผู้เสนอให้นายสืบชัย ไชยนุวัติ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ โดยไม่มีใครเสนอชื่อผู้อื่นอีก และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสืบชัย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ประจำวาระ 2556-2558 อีกสมัยหนึ่ง

alt

นายสืบชัย ไชยนุวัติ กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน การดำเนินงานของตนและคณะกรรมการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งได้พัฒนานักกีฬาทีมชาติและเยาวชนให้ประสพผลสำเร็จ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยโลก และแข่งขันยิงเป้าบินชิงแชมป์โลก เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งนี้พร้อมจะสานต่อนโยบายและแผนงานของสมาคมที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนก้าวไปสู่กีฬาระดับโลกและโอลิมปิกในอนาคต

alt

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังคงเน้นที่จะพัฒนานักกีฬา รวมถึงสนับสนุนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจกีฬายิงเป้าบิน โดยมีโครงการอบรมเยาวชน เพื่อทดสอบและพัฒนาเข้าสู่การเป็นนักกีฬาของสมาคมต่อไป รวมทั้งต้องการที่จะให้กีฬายิงเป้าบินเป็นที่รู้จักและสนใจของประชาชนทั่วไป เหมือนกับต่างชาติที่ให้ความสำคัญและสนใจกีฬายิงเป้าบินเป็นอย่างมาก

alt

 

 

 

ปฎิทิน กิจกรรม

There are no events at this time
tot1

 

.

สมาคม ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2369-1935 0-2319-0313
แฟกซ์ : 0-2319-0312